The rrdarkkh
following Emiratesdid not operate today:

EK501 Mumbai – Dubai
EK523 Thiruvananthapuram – Dubai
EK851 Dubai – Doha
EK852 Doha – Dubai.